Bohoslužby v měsíci prosinci 2017

Bohoslužby v kostele sv.Filipa a Jakuba v Žirovnice

Bohoslužby

Neděle

3. 12. 2017

Žirovnice  mše sv.

9:30

Zdešov  mše sv.

11:00

Čtvrtek

7. 12. 2017

zpovídání na faře (P. Zygmund)

17:00

mše sv.  (kaple na faře)

18:00

Neděle

10. 12. 2017

mše sv.

9:30

Čtvrtek

14. 12. 2017

mše sv. NEBUDE !

_

 

Neděle

17. 12. 2017

mše sv.

9:30

Čtvrtek

21. 12. 2017

mše sv.  (kaple na faře)

18:00

Sobota

23. 12. 2017

mše sv. s nedělní  platností !

 

17:00

Neděle

24. 12.2017

mše sv. ráno NEBUDE ! _

Půlnoční mše sv.

22:00

Pondělí

25. 12.2017

Hod Boží

9:30

Úterý

26. 12. 2017

Sv. Štěpána

9:30

Čtvrtek

28. 12. 2017

mše sv. NEBUDE !

_

Neděle

31. 12. 2017

Sv. Silvestr

9:30

 

Nový administrátor a duchovní správce farnosti

LJCh
 
Uvedené změny od 1. 9. 2017
 
Farnost Žirovnice bude mít farní kancelář a doručovací poštovní adresu v Žirovnici (394 68),  Havlíčkovo náměstí 36.
 
Farnost Veselá bude mít také doručovací adresu na stejném místě v Žirovnici.
 
Telefon na kněze 730 800 884
 
Nedělní mše svaté:
Veselá 8:00
Žirovnice 09:30
 
Mše sv. během týdne podle dohody s farníky.
 
Max  Kašparů
kněz a psychiatr
sacerdoto kaj psiĥiatro

Požehnané Velikonoční svátky

Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl mít strach. Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: „Nebojte se!“ Tato slova potřebujeme dnes možná více, než kdy jindy. Je nutné, aby zesílila jistota, že existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa. A tento někdo je Láska… Jen on se může plně zaručit za slova „Nebojte se!“. (Jan Pavel II.)