Církevní turistika představuje trend budoucnosti

Církevní turistika představuje jednu z nejstarších forem cestování a do značné míry ovlivnila charakter Evropy, na což ostatně poukazuje i arcibiskup Dominik Duka.K malebnosti českých měst, vesnic i krajiny neodmyslitelně patří monumentální chrámy, tiché venkovské kostelíky, půvabné dřevěné kapličky, stejně jako Boží muka ve stínu staletých lip. Za minulého režimu často chátraly, přesto se k nim mnozí lidé pro jejich kouzlo stále rádi vrací. [Read more…]

Přichází…

Latinské slovo „adventus“ v překladu znamená příchod.  Slavením Adventu se v církvi zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše.  Současně je to období, ve kterém spolu s Pannou Marií vstupujeme do atmosféry jejího očekávání narození Ježíše, a uvědomujeme si, že Pán opět přijde při svém druhém příchodu na konci časů. Advent není dobou kající, ale dobou radostného očekávání a přípravy na setkání s Tím, který přijde. Není to čekání na něco, ale na Někoho, kdo má moc změnit náš život, proměnit ho. Středem tohoto období je tedy Ježíš, který přichází. [Read more…]

Vánoční koledy

 

Srdečně zveme zpěváky i muzikanty, kteří mají zájem zazpívat si vánoční koledy v chrámovém sboru v kostele sv. Filipa a Jakuba v Žirovnici. Vítáni jsou všichni spoluobčané i mládež. Přijďte společně oslavit nejen vánoční čas … První zkouška začíná ve čtvrtek 27. 11. 2014 od 19.00 hodin na kůru v žirovnickém kostele s doprovodem varhanního nástroje.  Vystoupení známých českých koled zazní na Půlnoční mši sv. ve středu 24. 12. 2014 ve 22.00 hod.; na Boží hod vánoční 25. 12. 2014 v 11.00 hod. a na svátek Tří králů v neděli 4. 1. 2015 od 11.00 hod. [Read more…]