Bohoslužby v Žirovnici

ŽIROVNICE KOSTEL SV. FILIPA A JAKUBA

BOHOSLUŽBY V MĚSÍCI ČERVENCI 2019

 

Pátek 5. 7. mše sv. v 8:30 

   Sobota 6. 7. v 16:30 s nedělní platností

Úterý 9. 7. mše sv.  v 17:00

Neděle 14. 7.  mše sv. v 9:30

Úterý 16. 7. mše sv. 17:00

Neděle 21. 7. mše sv. v 9:30

Úterý 23. 7. mše sv. 17:00

Neděle 28. 7. mše sv. v 9:30

Úterý 30. 7. mše sv. v 17:00

 

kontakt na kněze:

Doc. PhDr. ThDr. MUDr. et Dr. Max Kašparů, PhD. Dr.h.c.

  730 800 884        :  max@esperanto.cz