Bohoslužby v Žirovnici

ŽIROVNICE KOSTEL SV. FILIPA A JAKUBA

BOHOSLUŽBY V MĚSÍCI LEDNU 2020

 až do odvolání budou úterní mše sv. v kapli na faře

 

Nový rok 1. 1. mše sv. v 9:30

Neděle 5. 1.  mše sv. v 9:30

Tří-královské žehnání

Úterý 7. 1. mše sv. 17:00 (římská)

Neděle 12. 1. mše sv. v 9:30

Úterý 14. 1. mše sv. 17:00

Neděle 19. 1. mše sv. v 9:30

Úterý 21. 1. mše sv. 17:00

Neděle 26. 1. mše sv. v 9:30

Úterý 28.1. mše sv. v 17:00

kontakt na kněze: 

Doc. PhDr. ThDr. MUDr. et Dr. Max Kašparů, PhD. Dr.h.c.

  730 800 884        :  max@esperanto.cz