Slavíme společně …

Naše nejstarší farnice pí Anna, která obětavě pěšky dochází několik kilometrů každou neděli a čtvrtek na mši sv. do Žirovnice, oslavila své 93 narozeniny. Přejeme jí hodně síly, zdraví, Božího požehnání a potřebných milostí do jejího života. Tuto příležitost jsme si nemohli nechat ujít…

[Read more…]

CESTA KOLEM SVĚTA 2014

Přesně takto cestovatelsky znělo téma letošního křesťanského tábora, který pořádaly naše farnosti. Na naši cestu jsme se společně vydali 9. srpna 2014. Vlak nás dovezl do Žirovnice, kde jsme byli ubytovaní v Pastoračním centru. Jak již téma napovídá, tak jsme cestovali po různých částech světa. Každý den byl tematicky zaměřený na určitou část světa, takže jsme se podívali do Ameriky, Asie, Evropy, Austrálie i Afriky. To byla jedna část programu. Duchovním tématem, které nás rovněž provázelo celým týdnem, byla víra. Na víru jsme pohlíželi z různých úhlů pohledu a také z různých částí světa. [Read more…]

K připomínce 100. výročí začátku 1. světové války

Dne 28. července uplynulo 100 let od zahájení I. světové války. Toto významné výročí bylo připomenuto i ve Stranné u místního pomníku padlým rodákům, kteří byli odvedeni na frontu. V neděli 27. července od 11 hod. sloužil v místním kostele sv. Bartoloměje bohoslužbu slova jáhen doc. Jaroslav Kašparů, jehož homilii zde přinášíme.

Oltářní archa

Barokní dřevěná polychromovaná oltářní archa Římskokatolická farnost Žirovnice.

Popis památky

Při rekonstrukci budovy farního úřadu v Žirovnici (1996) byla nalezena barokní dřevořezba přenosné oltářní archy (velikost cca 70cm x 45cm x 33cm), kterou lze podle analýzy stylu a charakteru provedení zařadit do poslední třetiny 17.století. Polychromované reliéfy s pašijovými výjevy jsou vyřezány z  lipového a hruškového dřeva, oltářní skříň je zhotovena z polychromovaného borového dřeva.

V horní větší části je umístěn bohatě vyřezaný oltář s figurálními christologickými pašijovými výjevy. Oltářní figury jsou vyřezány stylem vysokého reliéfu a skládají se ze sedmi hlavních oddělených částí, symbolizujících různé výjevy z Kristova mučednického života. [Read more…]