První kněžské svěcení v historii Žirovnice

V sobotu 31. 10. 2015 se zaplnil kostel sv. Filipa a Jakuba v Žirovnici, kde přijal kněžské svěcení v byzantském ritu prof. Jaroslav Kašparů z rukou Mons. Ladislava Hučka. Slavnosti se zúčastnilo i několik kněží z pelhřimovského vikariátu a želivský opat Jáchym Jaroslav Šimek. Po skončení byli všichni pozváni do farního sálu, kde bylo připraveno občerstvení. Slavnost byla nejen mimořádná, ale i pokojná a radostná. Velký dík patří žirovnickým farníkům Petrovi Peltanovi a Monice( naší varhanici) za pomoc při přípravě. [Read more…]

Svědectví z duchovní obnovy

I když nejsem zaměstnancem hospicu, pro které byla tato duchovní obnova především určena, rozhodla jsem se přihlásit na doporučení jedné hodné řádové sestry z Prahy.
Duchovní obnova v Žirovnici byla pro mne cestou opravdu na hlubinu. Působením Boží milosti a také díky všem, kteří svědčili o Kristu svým životním příběhem, milým pohledem, úsměvem, každý svým jedinečným způsobem.
Musela jsem jet vlakem, přestoupit na autobus pak opět na vlak, pak na autobus a ještě na jeden autobus, který mě dovezl do pro mne úplně neznámého městečka Žirovnice, abych se po pár dnech odsud vracela s vědomím, že jediné, co je pro můj život podstatné je to, že nás Bůh miluje a to bezmezně. Pochopila jsem a konečně mi to došlo, že opravdu – Bůh je láska. 🙂
V životě jsem zakusila, že je dno a pod ním ještě mohou být další a další a na jednom z nich ležíce bezmocně, vyčerpaná a bez naděje přišel ke mně Ten, který umí nosit v náruči. Jako malé dítě, jako ovečku ztracenou a zmatenou, jako dobrý pastýř mne vzal do náručí. Nenakláněl se nade mnou, aby mi domlouval. Když mě měl v náruči, jen mi tiše pošeptal: Mám tě rád a chci, abys byla šťastná. A tak v hlubině, ve tmě mého srdce zapálil oheň naděje. Sám sebou, v srdci, které stvořil.
Věřím, že všichni účastníci duchovní obnovy s panem prof. Dr. Maxem Kašparů odcházeli s tím podstatným a nejdůležitějším pro svou práci v hospicích. S tím, co žádné školení ani sebelépe míněné rady, jak pracovat s pacienty nemohou nahradit a to je zkušenost Boží lásky k nám. Ano, byli jsme naplněni Láskou. Dostali jsme dar Lásky do srdce, abychom ji mohli nést dál…
Duchovní obnovu v Žirovnici bych všem moc doporučila. Všem, kteří chtějí zajet „na hlubinu“ nebo těm, kteří zatím jen hledají odpověď na otázku „Ke komu půjdeme?…“ 🙂

L. S.

(účastnice duchovní obnovy v Žirovnici)

[Read more…]

Přivítání nového pana faráře

Od 1. 9. 2015 byl do naší farnosti jmenován P. Mgr. Ján Grambal, OPraem.
V neděli ho na mši sv. přivítali žirovničtí farníci a popřáli mu, aby se mu v našich farnostech dobře působilo a s láskou nás vedl všechny ke Kristu.