Rekolekce rodin v pastoračním centru

Ve dnech 1. 8. – 15. 8. 2015 jsme se jakožto členové rodinné větve hnutí Světlo-Život (známého také jako Oáza) zúčastnili rekolekcí v Pastoračním centru Žirovnice. Hlavními organizátory byli manželé Jiříkovi, jako animátoři jim pomáhali manželé Lyskovi. Duchovní péče o nás se i přes svůj nabitý program ujal P. Adam Rucki, za což nepřestáváme Bohu děkovat, neboť jeho charismatické homilie, poutavé přednášky, důstojné liturgie i obětavé služby zpovědníka nás zcela uchvátily.

Celou duchovní obnovu jako pověstná Ariadnina nit provázelo téma Exodu – vyjití z otroctví. Doslovně chápáno se pod tímto tématem rozuměl východ židovského národa z Egypta, metaforicky pak vyjití křesťanů z otroctví hříchu prostřednictvím Kristovy spásné oběti na kříži.

Celých 14 dnů pro nás bylo dobou zvláštní Boží milosti a požehnáním, z kterého, jak doufáme, budeme žít celý následující rok. Vedle duchovního programu jsme stihli také procestovat část jižních Čech a Vysočiny. Pastorační centrum Žirovnice nám poskytlo bezchybné zázemí a jeho služby můžeme všem zájemcům směle doporučit. Bohu díky.

 

manželé Jana a Petr Pavlasovi
Klatovy

[Read more…]

Poutní mše svatá

Srdečně zveme všechny na poutní mši sv. Panny Marie Karmelské v SO 18. 7. 2015 od 14 hod. do kaple ve Štítném. Při mši sv.  vzpomeneme na živé a zemřelé rodáky a občany ve Štítném. Hlavním celebrantem bude P. Mgr. Edward Maka. Štítná mše svatá

Vikariátní setkání kněží

V úterý 21. 4. 2015 se sešlo v Žirovnici 12 kněží z vikariátu Pelhřimov. V 9 hod. začala ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba mše. sv., kterou celebroval vikář P. Jaromír Stehlík. Kazatelem byl jáhen prof. Jaroslav Kašparů, jehož homilii zde přinášíme. Po mši sv. pokračoval program na faře a setkání bylo ukončeno po obědě.

[Read more…]