Přichází…

Latinské slovo „adventus“ v překladu znamená příchod.  Slavením Adventu se v církvi zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše.  Současně je to období, ve kterém spolu s Pannou Marií vstupujeme do atmosféry jejího očekávání narození Ježíše, a uvědomujeme si, že Pán opět přijde při svém druhém příchodu na konci časů. Advent není dobou kající, ale dobou radostného očekávání a přípravy na setkání s Tím, který přijde. Není to čekání na něco, ale na Někoho, kdo má moc změnit náš život, proměnit ho. Středem tohoto období je tedy Ježíš, který přichází. [Read more…]

Vánoční koledy

 

Srdečně zveme zpěváky i muzikanty, kteří mají zájem zazpívat si vánoční koledy v chrámovém sboru v kostele sv. Filipa a Jakuba v Žirovnici. Vítáni jsou všichni spoluobčané i mládež. Přijďte společně oslavit nejen vánoční čas … První zkouška začíná ve čtvrtek 27. 11. 2014 od 19.00 hodin na kůru v žirovnickém kostele s doprovodem varhanního nástroje.  Vystoupení známých českých koled zazní na Půlnoční mši sv. ve středu 24. 12. 2014 ve 22.00 hod.; na Boží hod vánoční 25. 12. 2014 v 11.00 hod. a na svátek Tří králů v neděli 4. 1. 2015 od 11.00 hod. [Read more…]

Bdít nad tím, co se děje v našem srdci

Aby do našeho srdce nevstoupilo zlo, užívá se stará, ale velmi dobrá praxe: zpytování svědomí – připomněl  papež František v ranním kázání v kapli Domu sv. Marty.

Dnešní evangelium (Lk 11,15-26) nám ukazuje, že ďábel na nás neustále doráží. Nikdy nepřestává člověka pokoušet: „Ďábel je trpělivý  nepřestane usilovat o to, co chce pro sebe, totiž naši duši.“ [Read more…]