Svědectví z duchovní obnovy

I když nejsem zaměstnancem hospicu, pro které byla tato duchovní obnova především určena, rozhodla jsem se přihlásit na doporučení jedné hodné řádové sestry z Prahy.
Duchovní obnova v Žirovnici byla pro mne cestou opravdu na hlubinu. Působením Boží milosti a také díky všem, kteří svědčili o Kristu svým životním příběhem, milým pohledem, úsměvem, každý svým jedinečným způsobem.
Musela jsem jet vlakem, přestoupit na autobus pak opět na vlak, pak na autobus a ještě na jeden autobus, který mě dovezl do pro mne úplně neznámého městečka Žirovnice, abych se po pár dnech odsud vracela s vědomím, že jediné, co je pro můj život podstatné je to, že nás Bůh miluje a to bezmezně. Pochopila jsem a konečně mi to došlo, že opravdu – Bůh je láska. 🙂
V životě jsem zakusila, že je dno a pod ním ještě mohou být další a další a na jednom z nich ležíce bezmocně, vyčerpaná a bez naděje přišel ke mně Ten, který umí nosit v náruči. Jako malé dítě, jako ovečku ztracenou a zmatenou, jako dobrý pastýř mne vzal do náručí. Nenakláněl se nade mnou, aby mi domlouval. Když mě měl v náruči, jen mi tiše pošeptal: Mám tě rád a chci, abys byla šťastná. A tak v hlubině, ve tmě mého srdce zapálil oheň naděje. Sám sebou, v srdci, které stvořil.
Věřím, že všichni účastníci duchovní obnovy s panem prof. Dr. Maxem Kašparů odcházeli s tím podstatným a nejdůležitějším pro svou práci v hospicích. S tím, co žádné školení ani sebelépe míněné rady, jak pracovat s pacienty nemohou nahradit a to je zkušenost Boží lásky k nám. Ano, byli jsme naplněni Láskou. Dostali jsme dar Lásky do srdce, abychom ji mohli nést dál…
Duchovní obnovu v Žirovnici bych všem moc doporučila. Všem, kteří chtějí zajet „na hlubinu“ nebo těm, kteří zatím jen hledají odpověď na otázku „Ke komu půjdeme?…“ 🙂

L. S.

(účastnice duchovní obnovy v Žirovnici)

[Read more…]

Přivítání nového pana faráře

Od 1. 9. 2015 byl do naší farnosti jmenován P. Mgr. Ján Grambal, OPraem.
V neděli ho na mši sv. přivítali žirovničtí farníci a popřáli mu, aby se mu v našich farnostech dobře působilo a s láskou nás vedl všechny ke Kristu.

Loučení s farářem

Vážený otče Edwarde, je nám velmi smutno, že od 1. září odcházíte z naší farnosti Žirovnice. Rádi bychom Vám poděkovali za vše, co jste pro nás vykonal, za laskavý přístup k nám farníkům, za to s jakou láskou a pečlivostí jste se o nás staral. Zažili jsme s Vámi mnoho pěkných dnů i pěkné zájezdy na poutní místa v Polsku. Je nám líto, že přicházíme o kněze, který se nám vždy snažil pomoci. Přejeme Vám v novém působišti, aby Vás farníci měli alespoň tak rádi jako my v Žirovnici. Přejeme Vám především pevné zdraví, štěstí, pohodu, spokojenost, mnoho dobrých přátel, ať se Vám splní vše, co si přejete, hojnost Božího požehnání a stálou ochranu Matky Boží. Stále budete v naších srdcích, vzpomínkách a modlitbách.

Vaši farníci ze Žirovnice.

Fotografie z loučení jsou přiloženy, pokračujte na čtení celého článku.

[Read more…]

Rekolekce rodin v pastoračním centru

Ve dnech 1. 8. – 15. 8. 2015 jsme se jakožto členové rodinné větve hnutí Světlo-Život (známého také jako Oáza) zúčastnili rekolekcí v Pastoračním centru Žirovnice. Hlavními organizátory byli manželé Jiříkovi, jako animátoři jim pomáhali manželé Lyskovi. Duchovní péče o nás se i přes svůj nabitý program ujal P. Adam Rucki, za což nepřestáváme Bohu děkovat, neboť jeho charismatické homilie, poutavé přednášky, důstojné liturgie i obětavé služby zpovědníka nás zcela uchvátily.

Celou duchovní obnovu jako pověstná Ariadnina nit provázelo téma Exodu – vyjití z otroctví. Doslovně chápáno se pod tímto tématem rozuměl východ židovského národa z Egypta, metaforicky pak vyjití křesťanů z otroctví hříchu prostřednictvím Kristovy spásné oběti na kříži.

Celých 14 dnů pro nás bylo dobou zvláštní Boží milosti a požehnáním, z kterého, jak doufáme, budeme žít celý následující rok. Vedle duchovního programu jsme stihli také procestovat část jižních Čech a Vysočiny. Pastorační centrum Žirovnice nám poskytlo bezchybné zázemí a jeho služby můžeme všem zájemcům směle doporučit. Bohu díky.

 

manželé Jana a Petr Pavlasovi
Klatovy

[Read more…]