Nebudeš mít jiné bohy!

Bůh vyhlásil všechna tato přikázání:
„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,
já jsem tě vyvedl z egyptské země,
z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mě.
(Ex 20,1)

Proč by člověk nemohl mít i jiné bohy?
Proč by si je nemohl svobodně zvolit?
Proč mu má být přímo přikázáno, aby měl boha jediného,
který je představován jako jediný skutečný Bůh?
Kde je svoboda člověka? [Read more…]

Popel a postní doba

Na počátku postní doby církev světí popel. Popelem jsou pak věřící označováni ve znamení kříže se slovy: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se navrátíš“, nebo: „Obraťte se a věřte evangeliu“.
Kříž a popel – život a smrt
Kříž a popel. Obojí je při obřadech na počátku postní doby důležité. Popel je znamením smrti. Kříž pak znamením záchrany a života. Život i smrt. Obojí ukazuje na podstatu našeho lidského života.

[Read more…]

Přichází…

Latinské slovo „adventus“ v překladu znamená příchod.  Slavením Adventu se v církvi zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše.  Současně je to období, ve kterém spolu s Pannou Marií vstupujeme do atmosféry jejího očekávání narození Ježíše, a uvědomujeme si, že Pán opět přijde při svém druhém příchodu na konci časů. Advent není dobou kající, ale dobou radostného očekávání a přípravy na setkání s Tím, který přijde. Není to čekání na něco, ale na Někoho, kdo má moc změnit náš život, proměnit ho. Středem tohoto období je tedy Ježíš, který přichází. [Read more…]

Bdít nad tím, co se děje v našem srdci

Aby do našeho srdce nevstoupilo zlo, užívá se stará, ale velmi dobrá praxe: zpytování svědomí – připomněl  papež František v ranním kázání v kapli Domu sv. Marty.

Dnešní evangelium (Lk 11,15-26) nám ukazuje, že ďábel na nás neustále doráží. Nikdy nepřestává člověka pokoušet: „Ďábel je trpělivý  nepřestane usilovat o to, co chce pro sebe, totiž naši duši.“ [Read more…]

Kdo jsou andělé?

Slavili jsme svátek archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela a také andělů strážných. Kdo vlastně anděle Boží jsou a jaký je jejich význam pro náš život? 

Boží služebníci, ochránci člověka [Read more…]