Bohoslužby v Žirovnici

ŽIROVNICE KOSTEL SV. FILIPA A JAKUBA

BOHOSLUŽBY 

Neděle 17. 5.  mše sv. v 9:30

Úterý 19. 5. mše sv. 17:00

Neděle 24. 5. mše sv. v 9:30

Úterý 26. 5. mše sv. 17:00

Neděle 31. 5. mše sv. v 9:30

kontakt na kněze: 

Doc. PhDr. ThDr. MUDr. et Dr. Max Kašparů, PhD. Dr.h.c.

  730 800 884        :  max@esperanto.cz