Bohoslužby v Žirovnici

ŽIROVNICE KOSTEL SV. FILIPA A JAKUBA

BOHOSLUŽBY

 

Neděle –  mše sv. v 9:30

 

Doc. PhDr. ThDr. MUDr. et Dr. Max Kašparů, PhD. Dr.h.c.

kontakt na kněze:   730 800 884        :  max@esperanto.cz