Bohoslužby v Žirovnici

ŽIROVNICE KOSTEL SV. FILIPA A JAKUBA

BOHOSLUŽBY

 

Sobota  –  mše sv. v 19:00

P. Mgr. Martin Bácha 

kontakt na kněze:   721 074 647